Stuur een mail naar Garage Wolters

Oude Oxersteeg 3
7421 KD Deventer


Ligier Brommobielen

Impressum

Copyright

Auto Vakmeester Wolters heeft deze website laten inrichten ter ondersteuning van de uitoefening van het AD-Autobedrijf gelegen aan de Oude oxersteeg te Deventer en als informatie voorziening aan iedere internet gebruiker in het algemeen en aan haar klanten in het bijzonder.

Deze website bevat elementen waarop de intellectuele eigendomsrechten bij het webdesign bedrijf en Auto Vakmeester Wolters rusten. Dit omvat alle mogelijke elementen van deze internetpagina's.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Auto Vakmeester Wolters de op en via deze website aangeboden informatie, geheel of gedeeltelijk, op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.


Gebruiksbeperkingen

Het is toegestaan hyperlinks aan te brengen naar de website van Auto Vakmeester Wolters, mits deze naar de hoofdpagina gelinkt wordt.

Auto Vakmeester Wolters behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen deeplinks direct naar bepaalde onderdelen van de deze website. Evenzo is een hyperlink niet toegestaan welke de website van Auto Vakmeester Wolters weergeeft in een frame van een andere internetpagina.


Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de Auto Vakmeester Wolters website, met de daarop gepresenteerde informatie, zou kunnen aantasten.


Links naar andere sites

Deze site bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Auto Vakmeester Wolters liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. Auto Vakmeester Wolters is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's, noch voor de op deze sites als download aangeboden software.

Aansprakelijkheid

Auto Vakmeester Wolters kan de beschikbaarheid en juistheid van gegevens niet volledig garanderen. Auto Vakmeester Wolters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens, behoudens indien deze schade te wijten is aan Auto Vakmeester Wolters zijn opzet of grove schuld.

Adres

Verantwoordelijk voor de uitgave:

Auto Vakmeester Wolters
Oude Oxersteeg 3
7421 KD Deventer


Gegevens van het bedrijf

Post adres:

Auto Vakmeester Wolters
Oude Oxersteeg 3
7421 KD Deventer

Tel: 0570 - 651332
Fax: 0570 - 650351

e-mail: info@garagewolters.nl

Auto Vakmeester Wolters staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 38015447.

Ons BTW nummer is NL 008105 832 B01.


Realisatie, idee en vormgeving

Design4W3 - Web Design, Announcement and Mastering

logo design4w3

Design4W3
De Braam 94
7421 CB Deventer

www.design4w3.nl


icon history -1

"