Stuur een mail naar Garage Wolters

Oude Oxersteeg 3
7421 KD Deventer


Ligier Brommobielen

Wetgeving Mistachterlicht

Mistachterlicht voor Aanhangwagen en Caravan Verplicht

Sinds 1 januari 2005 zijn nieuwe regels van kracht geworden voor aanhangwagens. Aanhangers tot 750 kg (leeg gewicht + laadvermogen) moeten nu ook zijn voorzien van een mistachterlicht. Op overtreding staat een boete van &Euro; 30.

De ANWB heeft er bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Bureau Verkeershandhaving op aangedrongen hiervoor voorlopig geen bekeuringen uit te delen. De ANWB heeft begrip voor de nieuwe veiligheidsmaatregel, maar vindt dat het publiek nauwelijks is voorbereid en tijd nodig heeft om de noodzakelijke aanpassingen te laten aanbrengen.

Pas Op! Bekeuring

In een brief aan het Bureau Verkeershandhaving vraagt de ANWB om tot 1 juli 2006 niet te bekeuren voor de nieuwe regel. De ANWB denkt dat deze periode nodig is om het publiek voor te lichten over aanpassingen aan de aanhangwagen (en soms de auto) en de aanpassingen te laten aanbrengen. Inmiddels is duidelijk dat het Bureau Verkeershandhaving en Verkeer en Waterstaat hiermee akkoord zijn gegaan. De ANWB schat dat alleen al ruim 250.000 lichte aanhangers voor recreatief gebruik (vouwwagens, bagagewagens, boottrailers, klassieke caravans) moeten worden aangepast.

Let dus op, deze periode is verlopen en u loopt kans om een bekeuring te krijgen.

Buitenland

De ANWB is in overleg met zusterclubs in het buitenland om te zien of vakantiegangers daar ook het risico lopen bekeurd te worden, aangezien de regeling uit de EU-wetgeving voortkomt. Wij zullen proberen u op de hoogte te houden op deze pagina.

Wie geen risico wil lopen, doet er goed aan voor een reis naar het buitenland een mistlicht aan te (laten) brengen.

Aansluiting Aanpassen

Onderschat u het werk niet, de arbeidsduur voor aanpassing van de autoaansluiting Ún aanleg van een mistachterlicht op de aanhangwagen bedraagt ongeveer twee uur. De kosten kunnen hoger uitvallen indien plaatsing van een overbruggingrelais en uitbreiding van de kabelboom in de auto noodzakelijk is. Laat u voorlichten door uw allround garagebedrijf en laat de werkzaamheden tijdig uitvoeren.Houdt u er rekening meer dat er verschillende "standaarden" bestaan en ... het misschien noodzakelijk is dat uw 7-polige stekker moet worden vervangen in een 13-polige!

icon history -1

"